Forslag fra stortingsrepresentant Morten Lund på vegne av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 1997: (Jf. Innst. O. nr. 94) "Stortinget ber Regjeringen legge til grunn at de nye reglene for arbeidsmarkedstiltak m.v. for langtidsledige blir gjort gjeldende fra og med 1. januar 1997."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet