Forslag fra stortingsrepresentant Morten Lund på vegne av Senterpartiet og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 1997: (Jf. Innst. O. nr. 94) "Stortinget ber Regjeringen legge til grunn at ledige skal omfattes av det nye tiltakstilbudet når de har hatt en årlig inntekt på minimum 3 G i tre av de fem siste årene før dagpengeperioden startet."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet