SV: "Det henstilles til Regjeringen å utrede opprettelsen av et fond som kan bidra til å finansiere utlånsinstitusjoner for mikrokreditt, basert på den såkalte Grameen Bank-modellen."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet