SV: "Det henstilles til Regjeringen å legge frem en oversikt over de internasjonale leveranser av brukt atombrensel som har gått fra Halden-reaktoren til andre anlegg, blant annet Sellafield-anlegget i Storbritannia."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet