Forslag fra stortingsrepresentant Morten Lund på vegne av Senterpartiet og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 1997: (Jf. Innst. O. nr. 94) "Stortinget ber Regjeringen legge til grunn at laveste sats for ytelse pr. dag heves fra 203 kroner til 230 kroner + evt. tillegg."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet