Sp: "Regjeringa vert oppmoda om å utarbeida ei rettleiing om fordeling av skattar og grunnlagsinvesteringar ved samarbeid mellom kommunane om felles utnytting av områda til næringsutvikling og boligbygging."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet