Forslag fra stortingsrepresentant Børre Rønningen på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 1997: (Jf. Innst. O. nr. 94) "Stortinget ber Regjeringen legge til grunn at ytelsene skal være skattepliktige og satsene må justeres tilsvarende og laveste dagpengesats skal være 300 kroner (0-300 kroner)."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet