H: Det henstilles til Regjeringen å sørge for at Norsk Språkråd frigjøres fra kontrolloppgaver i forhold til oppfølgingen av mållovens bestemmelser. De frigitte ressurser overføres til sekretariatet i Norsk Språkråd for økt innsats i forbindelse med de utfordringer norsk språk står overfor på IT-sektoren

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet