H: Det henstilles til Regjeringen å sørge for at ved eventuell nedsettelse av komite for vurdering av mållovens virkeområde må begge målførers interesseorganisasjoner være representert

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet