SV: "Det henstilles til Regjeringen å fremme forslag som sikrer at personer med sjeldne medisinske diagnoser får dekket alle utgifter til nødvendig og forsvarlig tannlegehjelp."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet