A: "Det henstilles til Regjeringen å foreta en brei vurdering av den framtidige tannhelsetjenesten i landet, eventuelt i form av en NOU, med utgangspunkt i blant annet disse områdene: ..."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet