Forslag fra Sp: "Det henstilles til Regjeringen å legge følgende prinsipper til grunn for det videre arbeidet med strukturen i norsk fiskerinæring:...."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet