Forslag fra KrF: "Det henstilles til Regjeringen å endre instruks/retningslinjer for rådgivernes arbeid i skoleverket med sikte på en bredere vektlegging av ansvaret for å gi elevene god informasjon om jobbmuligheter og forholdene på arbeidsmarkedet ellers."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet