Forslag fra KrF: "Det henstilles til Regjeringen å treffe nødvendige tiltak slik at det opprettes kontaktutvalg i hvert fylke der skolemyndigheter, yrkesopplæringsnemnd og næringslivet kan drøfte dimensjoneringen av ulike fagutdanninger og fremtidige behov for fagkompetanse."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet