A og SV: "Det henstilles til Regjeringen å opprettholde de faglige ressurser som brukes på Programmet for Nord-Norge og styrke PP-tjenesten med rimelig andel av de nye stillingene"

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet