FrP og H: "Regjeringa blir oppmoda å legge fram ei melding som set den spesialpedagogiske tiltakskjeda inn i ein større samanheng. Meldinga må m.a. ta opp forholdet til habiliteringstenesta og andre tilbod som overlappar tiltakskjeda, og tiltak som kan virke førebyggande og redusere behovet for tradisjonell spesialundervisning."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet