Forslag fra stortingsrepresentant Kjellaug Nakkim på vegne av Høyre og stortingsrepresentant Roy N. Wetterstad oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 1997: (Jf. Innst. O. nr. 100) «Stortinget ber Regjeringen innarbeide i barneloven at det er ønskelig at foreldrene har felles omsorg i tiden fram til avtale er inngått eller avgjørelse om omsorg er truffet.»

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet