SV: "Det henstilles til Regjeringen å utrede muligheten for å finansiere enøk-tiltak i private husholdninger over nettleien."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet