SV: "Det henstilles til Regjeringen å nedsette et tempoutvalg, som foretar en fullstendig gjennomgang av aktiviteten på norsk sokkel, med tanke på å få fram forslag til tiltak som kan bidra til reduserte klimautslipp så vel nasjonalt som internasjonalt."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet