Forslag fra stortingsrepresentant Jorunn Hageler fra Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 1997: (Jf. Innst. O. nr. 100) «I forbindelse med Samboerutvalgets arbeid må rettighetene til sosial forelder utredes nærmere.»

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet