SV: "Det henstilles til Regjeringen å sørge for at fylker og kommuner utarbeider egne planer for hvordan disse kan senke sine klimagassutslipp."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet