Forslag fra stortingsrepresentant Ellen Chr. Christiansen oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 1997: (Jf. Innst. O. nr. 100) «Stortinget ber Regjeringen innarbeide i barneloven at felles foreldreansvar skal følge automatisk av farskapet og at samme regler skal gjelde både gifte og ugifte.»

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet