Forslag fra stortingsrepresentant Ellen Chr. Christiansen oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 1997: (Jf. Innst. O. nr. 100) «Stortinget ber Regjeringen fremme nytt forslag til barnelov, som skal ha som utgangspunkt at barn skal sikres rett til og behov for regelmessig, kontinuerlig og likeverdig kontakt med begge sine foreldre, og foreldres ansvar for likeverdig omsorg overfor sine barn, uavhengig av sin sivile status.»

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet