Forelegg for Stortinget av bistandsavtaler som trådte i kraft i 1997

Status: Saken er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i utenrikskomiteen

Saksgang