Billighetserstatninger av statskassen

St.prp. nr. 31 (1998-99), Innst. S. nr. 83 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 02.02.1999 Innst. S. nr. 83 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.1999

   Behandlet i Stortinget: 18.02.1999