Åmot kommune sender skriv datert 29. september 1998 vedrørende vedtak i kommunestyret om nei til utvidelse av EØS-avtalen - Vern om naturen og helse til mennesker og dyr

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.