Marnardal kommune sender skriv datert 5. oktober 1998 med uttelelse fra kommunestyret om veterinæravtalen med EU

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.