Svenn Evensen, 3482 Tofte, sender skriv datert 3. juni 1998 og 5. oktober 1998 med begjæring om tiltale for riksrett mot statsråd Dagfinn Høybråten fordi statsråden er blitt gjort kjent med feilbehandling i psykiatrien

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.