Tilleggsløyving på statsbudsjettet 1998 for å dekkje kontingent til CERN

St.prp. nr. 7 (1998-99), Innst. S. nr. 36 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 24.11.1998 Innst. S. nr. 36 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.1998

   Behandlet i Stortinget: 02.12.1998