Nærøy kommune sender skriv datert 5. november 1998 med uttalelse fra kommunestyret om grensekontroll av mat og dyr

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.