Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 1999 under rammeområde 17 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet

Til Stortinget.

Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 1999 under de kapitler og poster som er fordelt til komiteen i rammeområde 17.

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 4. desember 1998.

Grete Knudsen,

leder og ordf. for kap. 264, 285, 287, 920 og 3264.

Anneliese Dørum,

ordf. for kap. 228 og 229.

Ursula Evje,

ordf. for kap. 273, 278, 279, 282, 3273, 3278 og 3279.

Helene Falch Fladmark,

ordf. for kap. 249, 274 og 3274.

Sigvald Oppebøen Hansen,

ordf. for kap. 231, 239 og 1137.

Ulf Erik Knudsen,

ordf. for kap. 200.

Synnøve Konglevoll,

ordf. for kap. 263, 291, 2410, 3263, 5310 og 5617.

Arne Lyngstad,

ordf. for kap. 210, 269, 294, 295, 3269, 3294 og 3295.

Inge Lønning,

ordf. for kap. 203, 221, 222, 232, 288, 3203, 3221, 3222 og 3232.

Petter Løvik,

ordf. for kap. 260, 265, 268, 3260, 3265 og 3268.

Tomas Norvoll,

ordf. for kap. 262, 281, 3262 og 3281.

Rolf Reikvam,

ordf. for kap. 234, 261 og 3261.

Anne Brit Stråtveit,

ordf. for kap. 240 og 253.

Marit Tingelstad,

ordf. for kap. 238, 243, 283, 297, 299, 1020, 1021, 1023, 3243, 3283, 3297, 3299, 4020, 4021 og 4023.

Rune E. Kristiansen,

sekretær og ordf. for kap. 206, 244, 250, 251, 252, 255, 3206, 3244, 3250, 3252 og 3255.