Møre og Romsdal fylkeskommune sender skriv datert 17. desember 1998 med uttalelse fra fylkestinget vedrørende nedleggelse av redningshelikopteret på Vigra fra 1. januar 1999

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.