Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1999 (samleproposisjon)

St.prp. nr. 67 (1998-99), Innst. S. nr. 236 (1998-99) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1999 Innst. S. nr. 236 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1999