Innstilling frå finanskomiteen om omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1999.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 236 (1998-99)
  • Kildedok: St.prp. nr. 67 (1998-99).
  • Dato: 11.06.1999
  • Utgiver: Finanskomiteen
  • Sidetall: 229

Til Stortinget.

Oslo, i finanskomiteen, den 11. juni 1999.

Lars Gunnar Lie,

leiar og ordførar.

Siv Jensen,

sekretær.