Forslag fra stortingsrepresentantene Terje Knudsen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 23. februar 1999: (Jf. Innst. O. nr. 38) "Stortinget ber Regjeringen utrede konsekvensene av å fjerne aktivitetskravet (§ 6) i deltagerloven. Stortinget ber Regjeringen legge fram en slik konsekvensvurdering for Stortinget på en egnet måte."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet