Forslag fra stortingsrepresentant Gudmund Restad på vegne av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rød Valgallianse oversendt fra Odelstingets møt 16. juni 1997: (Jf. Innst. O. nr. 106) Stortinget ber Regjeringen endre forskriften til skattelovens § 78 nr. 2 som sikrer at barnetrygd ikke medregnes som "skattefri inntekt" ved vurderingen av om en skattyter oppfyller vilkårene i skattelovens § 78 nr. 2

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet