Forslag fra stortingsrepresentant Eirik Langeland Fjeld på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 23. mars 1999: (Jf. Innst. O. nr. 49) "Stortinget ber Regjeringen utarbeide forslag til en nasjonal forhåndsgodkjenningsordning for private institusjoner som brukes i barne- og ungdomsvernet. "

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet