Karlsøy kommune sender skriv datert 3. mars 1999 med uttalelse fra kommunestyret vedrørende innføring av merverdiavgift på varer og tjenester

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.