Karlsøy kommune sender skriv datert 11. mars 1999 med uttalelse fra kommunestyret vedrørende yngeldrap og rovfiske i Barentshavet

Hvor er saken nå?

  1. 1 Referatsak

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.