Forslag fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 25. mars 1999: (Jf. Innst. O. nr. 55) "Stortinget ber Regjeringen utrede en avvikling av tidsavgrensningen for tildeling av enhetskvoter. Avviklingen bør skje parallelt med innføringen av en grunnrenteavgift i fiskerinæringen. Formen på en slik avgift bl.a. annet beregningsgrunnlaget, hvem som skal omfattes, og bruken av den må utredes nærmere."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet