Aurskog-Høland kommune sender skriv datert 14. april 1999 med uttalelse om felles rovviltforvaltning, signert av kommunene langs svenske-grensen fra Halden til Nord-Odal

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.