Forslag fra stortingsrepresentantene Ragnhild Queseth Haarstad, Kjell Magne Bondevik og Lars Sponheim om lov om endring i lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energiloven). (Endring av § 2-3 slik at konsesjoner for varmekraftanlegg over en viss størrelse og med betydelige interessemotsetninger forelegges Stortinget)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kjell Magne Bondevik, Lars Sponheim, Ragnhild Queseth Haarstad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 21.11.1996 Innst. O. nr. 14 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.1996

   Behandlet i Odelstinget: 26.11.1996