Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Forslag fra stortingsrepresentantene Ragnhild Queseth Haarstad, Kjell Magne Bondevik og Lars Sponheim om lov om endring i lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energiloven). (Endring av § 2-3 slik at konsesjoner for varmekraftanlegg over en viss størrelse og med betydelige interessemotsetninger forelegges Stortinget)

Dokument nr. 8:85 (1995-96), Innst. O. nr. 14 (1996-97)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kjell Magne Bondevik, Lars Sponheim, Ragnhild Queseth HaarstadSaken er behandlet i energi- og miljøkomiteenInnstilling avgitt 21.11.1996Innst. O. nr. 14 (1996-97)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Lovsaken er ferdigbehandlet

    Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

    Innstilling avgitt 21.11.1996

    Behandlet i Odelstinget: 26.11.1996