Hordaland fylkeskommune sender skriv datert 12. april 1999 med uttalelse fra fylkestinget om ringvirkninger for Vest-norsk maritim industri ved bygging av 6 fregatter.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.