Frei kommune sender skriv datert 22. april 1999 med uttalelse fra formannskapet om bygging av fregatter til det norske forsvar

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.