Forslag fra stortingsrepresentantene Sylvia Brustad og Kjell Opseth om endring av inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner slik at frivillige kommunesammenslåinger ikke medfører reduserte overføringer fra staten for de sammenslåtte kommunene

Dokument nr. 8:53 (1998-99), Innst. S. nr. 222 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjell Opseth, Sylvia Brustad Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 09.06.1999 Innst. S. nr. 222 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1999