Riksrevisjonens antegnelse vedrørende styrkingsmidlene til hjemmeboende psykisk utviklingshemmede

Dokument nr. 3:9 (1996-97), Innst. S. nr. 72 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 22.01.1998 Innst. S. nr. 72 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.01.1998

   Behandlet i Stortinget: 10.02.1998