Riksrevisjonens antegnelse vedrørende planlegging, prosjektering og gjennomføring av broprosjektet Nordhordlandsbroen (tidligere Salhusbroen)

Dokument nr. 3:11 (1996-97), Innst. S. nr. 159 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 23.04.1998 Innst. S. nr. 159 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 07.05.1998