Forslag fra stortingsrepresentantene Magnar Sortåsløkken, Eilef A. Meland og Børre Rønningen om innføring av nasjonal minstestandard for økonomisk sosialhjelp

Dokument nr. 8:80 (1996-97)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Børre Rønningen, Eilef A. Meland, Magnar Sortåsløkken Saken er til behandling i sosialkomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet