Forslag fra stortingsrepresentantene Magnhild Meltveit Kleppa og Unn Aarrestad om forbod mot omsetjing av rusbrus i pulverform

Dokument nr. 8:95 (1996-97)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa, Unn Aarrestad Saken er til behandling i sosialkomiteen Forslag fra (SP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet