Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om at Stortinget ber Regjeringen sørge for utbetaling av alle skattepenger som er inndratt i medhold av tidligere § 5-10 i sosialtjenesteloven

Dokument nr. 8:97 (1996-97)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Erling Folkvord Saken er til behandling i sosialkomiteen Forslag fra (RV)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet